882 663 099 sklep@zestudni.pl

Korzyści z analizy wody

Uzyskana w wyniku badania wody ilościowa i jakościowa informacja umożliwia wyznaczenie celów dla projektowanych urządzeń mających zapewnić uzdatnianie wody. Należy wziąć pod uwagę, że różne zanieczyszczenia oddziałują ze sobą i mogą utrudniać eliminację innych. Dlatego też im badanie wody bardziej dokładne, tym lepsze i bardziej efektywne uzdatnianie wody można uzyskać.

Co w wodzie siedzi?

Najczęściej pojawiającymi zanieczyszczeniami w wodzie są: zanieczyszczenia mechaniczne, które podwyższają mętność i barwę; związki żelaza, manganu, związki decydujące o twardości wody, związki azotu (amoniak, azotyny, azotany), siarkowodór, zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie, wirusy, pierwotniaki itp.), niekiedy metale ciężkie i chlor, a także występujące bardzo często w wodzie wodociągowej chlor i jego pochodne. Uzyskana w wyniku badania wody ilościowa i jakościowa informacja umożliwia wyznaczenie celów dla projektowanych urządzeń mających zapewnić uzdatnianie wody.

Analiza wody

Fizykochemiczna analiza wody obejmuje takie badania jak: mętność, barwa, odczyn pH, twardość, stężenie żelaza, manganu, chlorków, azotanów, amoniaku, siarkowodoru oraz w przypadku wody wodociągowej, chloru wolnego. Uzyskane poprzez badanie wody wyniki pozwalają na zaprojektowanie optymalnej technologii zapewniając efektywne uzdatnianie wody.

Czym jest analiza wody?

Analiza wody pozwala na zdefiniowanie znajdujących się w wodzie zanieczyszczeń i związanych z nimi zagrożeń.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę wody?

Badanie wody pozwoli na optymalny dobór technologii i bardziej efektywne uzdatnianie wody.

Czego dowiemy się po dokonaniu analizy wody?

Analiza fizykochemiczna wody pozwoli nam dowiedzieć się jaki jest stan jakości wody, którą użytkujemy.

Jedna

Analiza fizykochemiczna

Trzy

Przebadane wskaźniki wody

Siedem

Przebadanych rodzajów zanieczyszczeń

%

Informacji o stanie jakości wody

Dlaczego analiza wody jest tak ważna?

Fizykochemiczna analiza wody obejmuje takie badania jak: mętność, barwa, odczyn pH, twardość, stężenie żelaza, manganu, chlorków, azotanów, amoniaku, siarkowodoru oraz, w przypadku wody wodociągowej, chloru wolnego. Uzyskane poprzez badanie wody wyniki pozwalają na zaprojektowanie optymalnej technologii zapewniając efektywne uzdatnianie wody. Badanie wody zwiększa również naszą wiedzę i świadomość tego, co zawiera nasza woda, co pijemy my i nasi najbliżsi. Zatem analiza wody i wiedza na temat jej fizykochemicznych parametrów jest bardzo istotna jeśli chcemy, aby zakupione przez nas urządzenia działały bezawaryjnie i sprawdzały się na 100%.