882 663 099 sklep@zestudni.pl

Klasyfikacja stanu jakości wody w Polsce

  • Wody klasyfikuje się na podstawie analizy wyników monitoringu stanu czystości wód
  • Jakość wody ocenia się na podstawie wskaźników fizyko-chemicznych i biologicznych
  • Zasoby wodne Polski w porównaniu z krajami europejskimi są małe
  • Obecnie w Polsce na jednego mieszkańca przypada ok 1600 m³/rok wody, a w okresach suszy wskaźnik ten spada nawet poniżej 1000m³/rok na osobę

Zbiór faktów o wodzie w pigułce

Woda użytkowa musi spełniać ściśle określone normy

Wymagania, jakimi powinna odpowiadać woda pitna, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia, w którym określone zostały najwyższe dopuszczalne i możliwe wartości cech fizycznych wody tj. (smak, zapach, barwę, mętność) i niektórych związków chemicznych, a także jej właściwości bakteriologiczne.

Musi być czysta i pozbawiona zanieczyszczeń

Jest rzeczą jasną i oczywistą, że przy tak olbrzymim znaczeniu wody dla życia ludzkiego niebagatelną sprawą jest jej odpowiednia jakość. Nie tylko woda bezpośrednio wypijana musi być pozbawiona szkodliwych składników, wysoka jakość wody jest także niezbędna w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i medycynie.

Z jakich źródeł czerpiemy wodę?

%

Wody powierzchniowe

%

Wody podziemne

%

Inne źródła

Z polską wodą nie najlepiej…

W ciągu ostatnich lat jakość wody dostarczanej wodociągami miejskimi wzrosła, a pomimo to jest wciąż niezadowalająca. Największy problem stanowi konieczność dezynfekcji wody pobieranej z ujęć powierzchniowych przy wykorzystaniu chloru. Biorąc pod uwagę, iż przy dezynfekcji wody z ujęć powierzchniowych nie ma alternatywy dla chlorowania (ponieważ takie metody jak promieniowanie są nieskuteczne w przypadku wodociągów o rozgałęzionej i długiej sieci), a chlor pogarsza
właściwości smakowe i zdrowotne wody, okazuje się, że jedynym skutecznym rozwiązaniem chroniącym populację przed zanieczyszczoną wodą jest jest kompleksowe oczyszczenie przy pomocy określonych urządzeń uzdatniających wodę (filtry narurowe, zmiękczacze, systemy odwróconej osmozy).