882 663 099 sklep@zestudni.pl

Używanie obecnie w przemyśle urządzenia (np. kotły czy wytwornice pary), wymagają wody zasilającej, ale musi ona mieć odpowiednią jakość. Można ją uzyskać jedynie dzięki odpowiedniemu kondycjonowaniu wody, co gwarantuje firma Transhelsa.

Jak należy chronić urządzenia przemysłowe?

Generatory pary, kotły wodne zapewniające energię, chłodnice, czy złożone systemy rekuperacyjne, powinny działać przy zastosowaniu odpowiednich standardów. Ciągłość ich pracy i minimalizację liczby ewentualnych uszkodzeń może zapewnić jedynie odpowiedni system uzdatniania wody. System ten musi opierać się zarówno na rozwiązaniach pasywnych: takich jak filtry i stacje zmiękczania, jak i na rozwiązaniach aktywnych: to znaczy na wykorzystywaniu odpowiednich środków chemicznych. Ten podwójny system kondycjonowania zapewni odpowiednie parametry wody i ochroni urządzenia przemysłowe przed zagrożeniami takimi jak:

  1. Korozja gazowa – powstająca na skutek obecności w wodzie tlenu (ale też dwutlenku węgla). Korozja ta może znacznie zmniejszyć, a nawet zamknąć światło rur, a także sprawić, że ścianki kotła staną się kruche. Najpierw zaczną się one więc łuszczyć, a w efekcie mogą zacząć pękać.
  2. Kamień kotłowy – powodowany występowaniem w wodzie związków wapnia i magnezu. Minerały te powodują zjawisko twardej wody i jednocześnie tworzą w urządzeniach osad mineralny. Skutkiem tego jest powstanie kamienia, który może zmniejszyć przepływ ciepła, to znaczy zredukować sprawność całego kotła. Taka sytuacja jest wtedy jednoznaczna ze wzrostem kosztów paliwa (które jest niezbędne do wytworzenia tej samej ilości pary).
  3. Zasolenie wody w kotle – jest ono wywoływane przez sole mineralne (wędrujące wraz z parą). Sole te osadzają się i w tym samym czasie niszczą: czujniki, odwadniacze, zawory oraz regulatory. Zasolenie skutkuje również pienieniem się wody, czyli podawaniem wraz z parą niechcianych zanieczyszczeń.
    Aby zapobiec tym wszystkim zagrożeniom najważniejsze jest regularne kontrolowanie parametrów wody i odpowiednie jej kondycjonowanie.

Na czym polega działalność firmy Transhelsa?

Firma ta zajmuje się właśnie kondycjonowaniem wody do celów przemysłowych. Doświadczeni pracownicy z wielką dokładnością i precyzją pomagają swoim klientom w całym procesie technologicznym. Oznacza to, że kontrolują oni stan urządzeń, wdrażają kondycjonowanie i oferują stały serwis. Ten ostatni obejmuje przede wszystkim: analizę wody, regularne wizyty, okresowe czyszczenie instalacji i ciągłe utrzymywanie systemów w stanie równowagi. Oprócz tego klienci mogą być pewni, że firma będzie prowadzić historię pomiarów, zajmie się wysyłką raportów serwisowych, a przede wszystkim będzie zapewniać stałą dostawę preparatów chemicznych. Kondycjonowanie jest bowiem możliwe dzięki oferowanym przez firmę specjalistycznym środkom chemicznym. Można wśród nich wymienić między innymi: hydrogel, ro-clean, spezialgel, biozid, transofit i transophos. To one pomagają w uzyskaniu wody o optymalnych parametrach. To właśnie taka kompleksowa obsługa jest jedyną drogą do utrzymania jak najlepszej wydajności wodnych instalacji przemysłowych. Jednocześnie przyczynia się ona do znacznego wydłużenia ich żywotności.

Czym jeszcze może zająć się Transhelsa?

Wśród bogatej oferty firmy znajduje się również chemiczne czyszczenie układów wodnych. Jest ono niezbędne, ponieważ pomaga w usuwaniu osadów jakie pojawiają się w czasie eksploatacji urządzeń (szczególnie na wewnętrznych powierzchniach kotła oraz rur). Takie osady są naturalną konsekwencją użytkowania instalacji wodnych, ale trzeba je usuwać, bo mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń. Oczywiście osadów będzie mniej jeśli będzie się regularnie kontrolowało parametry wody. Czyszczenie jest również niezbędne na samym początku działań związanych z kondycjonowaniem wody (jeśli wcześniej urządzenia funkcjonowały bez korekty składu wody). Cały proces polega na wytworzeniu (przy pomocy pompy) zamkniętego obiegu i wprowadzeniu do niego odpowiedniego środka chemicznego. Wszystkie te działania pokazują, że Transhelsa jest doskonałym partnerem w kompleksowym kondycjonowaniu wody.

Zapoznaj się z całą ofertą firmy Transhelsa na oficjalnej stronie internetowej polskiego oddziału.